Vet4WesternBalkans

VET for Western
VET for Western

EAC-2020-0864

O projektu

Projekat „VET for Western Balkans“ ima za cilj dati doprinos poboljšanju i modernizaciji sistema stručnog obrazovanja (VET) u četiri partnerske zemlje: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Kosovu te učvršćivanju veza između VET-a i tržišta rada.

Ciljana grupa

Očekivani ishodi

Programi razmjene između zemalja uključenih u program Erasmus+ i zemalja s Balkana
Znanje, tehničke i pedagoške vještine VET nastavnika koje treba poboljšati
Znanje rukovodećeg osoblja VET-a koje treba poboljšati
Transverzalne, generične i specifične vještine polaznika koje treba poboljšati

Udružena radna grupa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Naše aktivnosti

Sve projektne aktivnosti: mobilnosti, obuke, sastanci, događaji, kampanje, uspostavljanje udruženih radnih grupa, razvoj kurikuluma, nove strategije, akcioni planovi, uvođenje novih VET programa, razvoj pedagogije i didaktike, razvoj materijala itd. se planiraju i provode u saradnji s partnerima koji će dobrovoljno međusobno dijeliti svoja iskustva i mreže.

Najnovije

Mobility in Slovenia – second week

In the second week of the exchange, work based learning for students began...

Mobility in Slovenia – first week

On Sunday, 27th February 2022, a group of 4 students and 2 teachers from the Srednja..

Meeting in Sarajevo

The meeting of representatives from the School Centre Kranj, Secondary School of..

Partner

Contact form

Contact Us MO
First
Last

Partner:  SOSU Østjylland

Zemlja: Danska

Kontakt osba: Bodil Mygind

Email: bmm@sosuoj.dk

SOSU Østjylland je glavni VET koledž za osnovnu socijalnu i zdravstvenu njegu. VET programi su zasnovani na principu dualne obuke: teoretsko i praktično obrazovanje na koledžu se provodi naizmjenično s praktičnom obukom u ovlaštenoj kompaniji. Na taj način se osigurava da polaznici steknu teoretske, praktične, opće i lične vještine koje su tražene na tržištu rada. Koledž blisko sarađuje s poslodavcima i ima puno iskustva u mobilnostima, međunarodnoj saradnji i izvozu VET ekspertize. U njegovoj međunarodnoj strategiji je navedeno da mobilnosti trebaju pružati podršku ličnom i profesionalnom razvoju polaznika i osoblja te jačanju organizacije. Tri člana osoblja su specijalizirana za međunarodnu saradnju. U sklopu svog posla za koledž, oni izvršavaju zadatke za danska ministarstva i privatne kompanije u ovoj oblasti. Ovo osoblje će raditi na projektu V4WB. Osoba koja će upravljati projektom ima opsežno iskustvo kao voditelj projekta i glavni ekspert u projektima u Albaniji, Rusiji, državama Baltika, Poljskoj i Turskoj te u posljednje vrijeme iskustvo iz projekata ERASMUS+ KA2 i KA3. To iskustvo je od ključne važnosti za vođenje projekta s velikim raznovrsnim konzorcijem poput ovoga.

Partner: Centro de Formación de Administración y Hostelería, S.L.

Zemlja:Španija

Kontakt osba: Eva Díaz

Email: ediaz@cebanc.com

Centro de Formación de Administración y Hostelería, S.L.  pruža stručno obrazovanje na radnom mjestu, osnovno stručno obrazovanje i stručno obrazovanje odraslih osoba. Ima dva glavna cilja: a) modernizovati instituciju i otvoriti je za međunarodnu saradnju putem mobilnosti za učenike i osoblje koji odlaze u druge zemlje i dolaze iz drugih zemalja; b) učestvovati u evropskim i međunarodnim projektima saradnje. Svake godine deset učenika tercijarnog nivoa stažiraju trinaest sedmica u nekoj stranoj zemlji. Otprilike sedam članova osoblja pohađa petodnevne programe mobilnosti koji daju značajan doprinos njihovom profesionalnom razvoju i stepen zadovoljstva na poslu. Centar nudi kurseve u oblasti ugostiteljstva i turizma te direktno sarađuje s centrom Cebanc koji nudi obrazovanje u oblasti administracije, poslovanja i marketinga, zdravstvenih i računarskih nauka. Dva člana osoblja ovog partnera će raditi na ovom projektu. Jedan od njih ima veliko iskustvo u svim vidovima i izazovima mobilnosti, dok je drugi ekspert za pedagogiju u okviru VET-a.

Partner: Alternative Pro

Zemlja: Albanija

Kontact osoba:  Giancarlo Milanese

Email: milagian@gmail.com

Alternative Pro je jedan od najvećih i najbolje utemeljenih obrazovnih centara u Albaniji. Obrazuje modne dizajnere, frizere, menadžere, šminkere, rukovaoce, turističke radnike i stručnjake za marketing. Organizira kurseve za mlade žene koje ne mogu pohađati školu zbog ekonomskih i socijalnih problema u ruralnim predjelima Albanije, Kosova i Sjeverne Makedonije. Ovaj partner iz Albanije će za projektne aktivnosti odabrati osoblje koje ne samo da ima stručne i pedagoške kompetencije, već je i širokih shvatanja, spremno za promjene i dijeljenje iskustava s kolegama i drugima.

Partner: EfVET, Evropski forum za tehničko i stručno obrazovanje i obuku

Zemlja: Međunarodna NVO (službeno registrovana prema zakonu Belgije)

Kontact osoba:  Stefano Tirati

Email: efvet-office@efvet.org

EfVET, Evropski forum za tehničko i stručno obrazovanje i obuku je krovna evropska organizacija 220 centara za tehničko i stručno obrazovanje i obuku iz 35 zemalja. Direktno predstavlja gledišta svojih članova o problemima u VET-u svim institucijama i nadležnim tijelima Evropske unije te odgovara na sve odgovarajuće konsultantske procese. U ovom projektu će iz ove organizacije učestvovati osobe s iskustvom u širenju informacija i osoblje koje je učestvovalo u projektu INTERVET Balkan.

Partner: Tradium

Zemlja: Danska

Kontakt osoba:  Elizabeth Andre Høgh

Email: eah@Tradium.dk

Tradium je velika organizacija za VET sa širokim dijapazonom programa. Dobro je povezana s kompanijama u regionu te dobro poznaje potrebe tržišta rada. Svi njeni VET programi, osim jednog, imaju dualni sistem (teoretsko i praktično obrazovanje u školi se naizmjenično odvija s praktičnom obukom u ovlaštenim kompanijama). Ima dobro uspostavljen „centar za savjetovanje“ kao i tim savjetnika iz kompanija koji su zaposleni u školi. Štaviše, općina je u njenim prostorijama uspostavila centar za savjetovanje mladih. Organizacija ima iskustvo u učešću u projektima koji za cilj imaju privlačenje djevojaka i žena u tradicionalno muška zanimanja. Dva uposlenika će raditi na projektu. Jedan od njih ima iskustvo u savjetovanju i profesionalnoj orijentaciji, saradnji s kompanijama i privlačenju žena u muška zanimanja, a drugi je nastavnik, školovan na Kosovu te je dobro upoznat sa stanjem na Zapadnom Balkanu.

Partner: Šolski center Kranj

Zemlja: Slovenia

Kontakt osoba: Nataša Kristan Primšar

Email: Natasa.kristan@sckr.si

Šolski center Kranje nudi VET obrazovanje u području informatike, elektrotehnike, elektroenergetike, mehatronike, ekonomije, usluga i građevinarstva. Obrazovanje se odvija u savremenim amfiteatrima, učionicama, laboratorijama i radionicama. Ima potpisane ugovore s više od 300 kompanija i organizacija u kojima učenici i studenti obavljaju praktičnu obuku. Uposlenici organizacije imaju iskustva u razvoju VET-a u Sloveniji u periodu od socijalističke Jugoslavije do postanka članice EU s liberalnom ekonomijom. To iskustvo prolaska kroz promjene i prilagođavanja novim okolnostima predstavlja kompetenciju koja je relevantna za dijeljenje sa zemljama Zapadnog Balkana. Naši mjerodavni uposlenici za ovaj projekat su nastavnici koji predaju predmete koji su uobičajeni i kod naših partnera na Balkanu.

Partner: Stichting Landstede

Zemlja: Holandija

Kontakt osoba: Udo Lut

Email: ulut@landstedegroep.nl

Stichting Landstede ima 20.000 učenika i nudi širok raspon stručnih programa. Izgradio je održivu vezu s kompanijama, školama i drugim vrstama organizacijama ne samo lokalno, već i na međunarodnom nivou. Pruža obrazovanje zasnovano na kompetencijama koje učenicima pruža priliku da samostalno razvijaju svoje talente i jedna je od vodećih organizacija u ovoj oblasti u Holandiji, gdje se učenje zasnovano na kompetencijama koristi u svim VET organizacijama. Uposlenici s iskustvom u učenju zasnovanom na kompetencijama će biti uključeno u ovaj projekat kao i uposlenici koji su stručni za međunarodnu saradnju.

Partner: Srednja elektrotehnička škola “Vaso Aligrudić” Podgorica

Zemlja: Crna Gora

Kontakt osoba: Selma Šabotic

Emaili: pedagog@ets-pg.edu.me

Srednja elektrotehnička škola „Vaso Aligrudić“ Podgorica koristi najnovije obrazovne programe i tehnologiju te koristi radionice i obuku kojim doprinose kvalitetu nastavnih metoda i pružanju stručnih kvalifikacija učenicima te kontinuirani razvoj nastavnika. Licencirana je za obrazovanje odraslih i koristi obrazovne programe (konstrukcija i održavanje elektronskih sigurnosnih sistema, istalacija i održavanje elektronskih komunikacijskih sistema, popravak i održavanje elektronskih komercijalnih uređaja itd.) u kojima se primjenjuje nova metodologija. Partner iz Crne Gore će za projekte aktivnosti odabrati uposlenike koji ne samo da imaju stručne i pedagoške kompetencije, već su širokih shvatanja, spremni za promjene i dijeljenje iskustava s kolegama i drugima.

Partner: IAAP “Rifat Gjota”

Zemlja: Kosovo

Kontakt osoba:  Arben Gjikolli

Email: nebra592011@gmail.com / nebra592011@hotmail.com

IAAP “Rifat Gjota” ima oko 1000 učenika i nudi VET obrazovanje u oblasti elektretotehnike, mašinstva, građevinarstva i tekstilne industrije. Ima potpisan memorandum o razumijevanju s lokalnim preduzećima u cilju utvrđivanja obaveza i odgovornosti za stažiranje. Partner s Kosova će za projektne aktivnosti odabrati uposlenike koji ne samo da imaju stručne i pedagoške kompetencije, već su širokih shvatanja, spremni za promjene i dijeljenje iskustava s kolegama i drugima.

Partner: STANDO LTD

Zemlja: Kipar

Kontakt osoba: Anna Nicolaou

Email: standoutedu@standoltd.com

STANDO je istraživačka i obrazovna organizacija posvećena unapređivanju istraživanja i inovacija te je istovremeno i ovlašteni VET centar (VET organizacija). Aktivno učestvuje u planiranju i provođenju državnih i međunarodnih projekata s ciljem pružanja inovativnih rješenja koji pomažu razvoju osoba i uvezivanju društava. Njena primarna snaga je u visokostručnom timu i rasprostranjenoj mreži međunarodnih partnera. Za ovaj projekat će organizacija angažovati uposlenike koji su stručni u dijeljenju informacija, osiguranju kvaliteta, podsticanju poduzetništva i inovacijama.

 

Partner: Srednja škola metalskih zanimanja

Zemlja: Bosna i Hercegovina

Kontakt osoba: Elmedin Lukač

Email: direktor@jussmz.com.ba

Srednja škola metalskih zanimanja Sarajevo nudi trogodišnje školovanje za razna zanimanja kao što su automehaničar, limar, zavarivač, instalater centralnog grijanja, instalater vodovoda i kanalizacije, operater na CNC alatnim mašinama, zlatar-draguljar i druga. Također obrazuje i tehničare za motore i motorna vozila, mehatroniku i zrakoplovstvo (zrakoplov i motor te opsluživanje zrakoplova i tereta). Partner iz Bosne i Hercegovine će za ovaj projekat angažovati uposlenike koji ne samo da imaju stručne i pedagoške kompetencije, već su širokih shvatanja, spremni za promjene i dijeljenje iskustava s kolegama i drugima.