Vet4WesternBalkans

VET for Western
VET for Western

2020-3-FI01-KA205-092434

O projektu

Projekat "VET za Zapadni Balkan" ("VET for Western Balkan") teži da doprinese unapređenju i modernizaciji stručnog obrazovanja u četiri partnerske zemlje Zapadnog Balkana: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu,te da sudjeluje u osnaživanju veze između sistema srednjeg stručnog obrazovanja i tržišta rada.

Ciljna grupa

Očekivani rezultati

Programi razmjene između zemalja članica ERASMUS+ programa i zemalja Zapadnog Balkana
Unapređenje znanja, tehničkih i pedagoških vještina nastavnog kadra u sistemu stručnog obrazovanja
Unapređenje znanja rukovodećeg kadra stručnih škola
Unapređenje transferzalnih, generičkih i posebnih tematskih kompetencija učenika

Radne grupe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Naše aktivnosti

Sve projektne aktivnosti kao npr. mobilnosti, obuke, sastanci, kampanje, formiranje radnih grupa, razvoj planova i programa, uvođenje novih stručnih programa, pedagoško i didaktičko unapređenje, razvoj obrazovnog materijala, itd. planirane su i implementirane kroz međusobnu saradnju partnera koji vrlo spremno dijele svoja iskustva i mrežu saradnika jedni sa drugima. 

Posljednje vijesti

Mobility in Slovenia – second week

In the second week of the exchange, work based learning for students began...

Mobility in Slovenia – first week

On Sunday, 27th February 2022, a group of 4 students and 2 teachers from the Srednja..

Meeting in Sarajevo

The meeting of representatives from the School Centre Kranj, Secondary School of..

Partners

Vrsta kontakta

Contact Us MO
First
Last

Partner:  SOSU Østjylland

Zemlja: Danska

Kontakt osoba: Bodil Mygind

Email: bmm@sosuoj.dk

SOSU Østjylland je vodeći koledž za stručno obrazovanje i trening (VET centar), usmjeren primarno na oblast socijalne i zdravstvene zaštite. Stručni (VET) programi se zasnivaju na principu dualnog obrazovanja: teorijska i praktična nastava na koledžu kombinovana je sa praktičnom obukom u nekoj od ovlaštenih kompanija. Na ovaj način učenicima je omogućeno sticanje teorijskih, praktičnih, opštih i ličnih vještina koje su tražene na tržištu rada. Koledž blisko sarađuje sa poslodavcima i ima bogato iskustvo u organizovanju mobilnosti, međunarodnoj saradnji i izvozu stručnog znanja. Njegova međunarodna strategija ističe mobilnosti kao način pružanja podrške ličnom i profesionalnom razvoju učenika i zaposlenih u obrazovnim organizacijama, čime se iste značajno osnažuju. Tri člana nastavnog kadra su specijalizovani za međunarodnu saradnju. Njihove dužnosti na koledžu podrazumijevaju ispunjavanje zadataka za referentna danska ministarstva i privatne kompanije koje su dio VET sistema. Oni će biti angažovani na VET4WB projektu. Osoba koja će obavljati funkciju menadžera projekta ima značajno iskustvo kao vođa projekta i vodeći ekspert u raznim projektima u Albaniji, Rusiji, baltičkim državama, Poljskoj i Turskoj, ali i skorašnje iskustvo u okviru ERASMUS+ KA2 i KA3 projektima. Upravo pomenuto iskustvo je krucijalno za vođenje jednog ovakvog projekta sa velikim i raznovrsnim konzorcijumom.

Partner: Centro de Formación de Administración y Hostelería, S.L.

Zemlja:Španija

Kontakt osoba: Eva Díaz

Email: ediaz@cebanc.com

Centro de Formación de Administración y Hostelería, S.L.q organizuje stručno usavršavanje osoblja, osnovno stručno obrazovanje, kao i stručno obrazovanje odraslih. Ima dva osnovna cilja: a)modernizovati i internacionalizovati instituciju kroz organizovanje dolaznih i odlaznih transnacionalnih mobilnosti za učenike i zaposlene; b) učestvovati u evropskim i međunarodnim saradničkim projektima. 10 studenata tercijarnog obrazovnog nivoa odrađuje trinaestonedjeljnu praksu u stranoj zemlji svake godine. Do 7 članova nastavnog kadra odlazi na petodnevne programe mobilnosti koji značajno doprinose njihovom profesionalnom razvoju i stepenu zadovoljenja zahtjeva radnog mjesta. Centar rganizuje kurseve iz područja rada ugostiteljstva i turizma, a blisko sarađuje sa centrom Cebanc koji nudi programe iz oblasti administracije, poslovanja i marketinga, kao i zdravstva i informacinih tehnologija. Dva člana nastavnog osoblja ovog partnera će učestvovati u ovom projektu. Jedan od njih ima ogromno iskustvo sa svim aspektima i izazovima programa mobilnosti, dok drugi posjeduje veliku stručnost iz oblasti VET pedagogije.

Partner: Alternative Pro

Zemlja: Albanija

Kontact osoba:  Giancarlo Milanese

Email: milagian@gmail.com

Alternative Pro je jedan od najvećih i najuspješnijih obrazovnih centara u Albaniji. Obrazuje buduće modne dizajnere, frizere, menadžere, šminkere, tehničare, turističke tehničare, i specijaliste za menadžment. Organizuje i kurseve za mlade žene iz ruralnih područja Albanije, Kosova i Sjeverne Makedonije koje ne mogu da redovno pohađaju nastavu zbog različitih ekonomskih i socijalnih problema. Albanski partner će za realizaciju projektnih aktivnosti angažovati kadar koji je ne samo stručno i pedagoški kompetentan, već i otvoren, spreman za promjene, saradnju i razmjenu iskustava sa kolegama i ostalim saradnicima.

 

Partner: EfVET, European Forum of Technical and Vocational Education and Training (Evropski forum tehničkog i stručnog obrazovanja i osposobljavanja)

Zemlja: međunarodna NVO (zvanično registrovana prema belgijskom zakonodavstvu)

Kontact osoba:  Stefano Tirati

Email: efvet-office@efvet.org

EfVET, Evropski forum tehničkog i stručnog obrazovanja i osposobljavanja je evropska krovna institucija koja obuhvata 220 organizacija uključenih u tehničko i stručno obrazovanje i osposobljavanje iz 35 zemalja. Ona pred relevantnim institucijama i tijelima Evropske Unije direktno predstavlja stavove svojih članova o pitanjima stručnog obrazovanja, te odgovara na sve odgovarajuće konsultativne procese. Zaposleni iz ove organizacije koji će učestvovati u ovom projektu biće osobe koje posjeduju bogato iskustvo u realizaciji aktivnosti diseminacije podataka, kao i osoblje koje je učestvovalo u projektu INTERVET Balkan.

Partner: Tradium

Zemlja: Danska

Kontact osoba:  Elizabeth Andre Høgh

Email: eah@tradium.dk

Tradium je veliki pužalac usluga stručnog obrazovanja, sa širokim spektrom programa. Ima vrlo dobru povezanost sa kompanijama u svom regionu i vrlo dobro poznaje potrebe tržišta rada. Svi programi stručnog obrazovanja osim jednog imaju dualni sistem (teorijsko i praktično obrazovanje na koledžu se smjenjuju s praktičnim usavršavanjem u odobrenoj kompaniji). Ima dobro uhodan “centar za usmjeravanje” kao i tim savjetnika iz kompanija, zaposlenih na koledžu. Nadalje, lokalna samouprava je u okviru kampusa oformila svoj centar za savjetovanje mladih. Organizacija ima iskustva u radu na projektima koji za cilj imaju privlačenje djevojčica i žena u usmjerenja u kojima tradicionalno dominiraju muškarci. Na projektu će raditi dva člana osoblja. Jedno od njih posjeduje veliko iskustvo u savjetovanju i profesionalnoj orijentaciji, saradnji s kompanijama i privlačenju žena u muška zanimanja, a druga osoba je nastavnik, obrazovan na Kosovu i vrlo upoznat sa prilikama na Zapadnom Balkanu.

 

Partner: Šolski center Kranj

Zemlja: Slovenia

Kontact osoba: Nataša Kristan Primšar

Email: Natasa.kristan@sckr.si

Školski centar Kranj nudi stručno obrazovanje iz oblasti informatike, elektrotehnike, elektroenergetike, mehatronike, ekonomije, uslužnih djelatnosti i građevinarstva. Obrazovni rad odvija se u savremenim amfiteatrima, učionicama, laboratorijima i radionicama. Ima potpisane ugovore sa više od 300 kompanija i organizacija u kojima učenici i studenti mogu obavljati praktičnu nastavu. Osoblje Centra posjeduje značajno iskustvo u razvoju stručnog obrazovanja u Sloveniji u razdoblju od članstva u socijalističkoj Jugoslaviji do članstva u EU s liberalnom ekonomijom. Ovo iskustvo transformacije i prilagođavanja novim uslovima je kompetencija koju je važno podijeliti sa zemljama zapadnog Balkana. Drugo relevantno osoblje za ovaj projekat su nastavnici predmeta koji su takođe uobičajeni kod naših balkanskih partnera.

Partner: Stichting Landstede

Zemlja: Holandija

Kontact osoba: Udo Lut

Email: ulut@landstedegroep.nl

Stichting Landstede ima 20.000 učenika i nudi širok dijapazon stručnih programa. Izgradio je održiv odnos sa kompanijama, školama i drugim vrstama organizacija ne samo na lokalnom, već i na međunarodnom nivou. Pruža obrazovanje zasnovano na kompetencijama koje učenicima pruža priliku da razvijaju lične talente. Jedna je od vodećih organizacija u ovom području u Holandiji, gdje se učenje zasnovano na kompetencijama koristi u svim ustanovama stručnog obrazovanja. Osoblje s iskustvom u učenju zasnovanom na kompetencijama biće uključeno u ovaj projekat, kao i osoblje s iskustvom u oblasti međunarodne saradnje.

Partner: Srednja elektrotehnička škola ‘’Vaso Aligrudic’’ Podgorica

Zemlja: Crna Gora

Kontakt osoba: Selma Šabotic

Email: pedagog@ets-pg.edu.me

Srednja elektrotehnička škola „Vaso Aligrudić“ Podgorica koristi najsavremenije obrazovne programe i tehnologiju, te organizuje radionice i obuke kako bi doprinijela kvalitetu nastavne prakse i kontinuiranom profesionalnom razvoju nastavnika. Posjeduje licnecu za obrazovanje odraslih, a koristi obrazovne programe izrađene po najnovijoj metodologiji (izrada i održavanja elektronskih sigurnosnih sistema, ugradnja i održavanje elektro-komunikacionih sistema, popravka i održavanje elektronskih komercijalnih uređaja, itd.). Crnogorski tim će za učešće u ovom projektu delegirati kadar koji odlikuje ne samo visok stepen profesionalne i pedagoške stručnosti, već i otvorenost za saradnju, promjene i razmjenu iskustava sa kolegama i ostalim saradnicima.

Partner: Ustanova za stručno obrazovanje i osposobljavanje “Rifat Gjota”

Zemlja: Kosovo

Kontact osoba:  Arben Gjikolli

Email: nebra592011@gmail.com / nebra592011@hotmail.com

Srednja tehnička škola “Rifat Gjota” ima oko 1.000 učenika i nudi stručno obrazovanje iz oblasti elektrotehnike, mašinstva, građevinarstva i tekstila. Sačinila je memorandum o saradnji sa lokalnim kompanijama kako bi definisala dužnosti i odgovornosti procesa stažiranja učenika u istim. Kosovski partner će za projektne aktivnosti odabrati osoblje koje nije samo stručno i pedagoški kompetentno, već i otvorenog uma, spremno na promjene i razmjenu iskustava s kolegama i ostalim saradnicima.

Partner: STANDO LTD

Zemlja: Kipar

Kontact osoba: Anna Nicolaou

Email: standoutedu@standoltd.com

STANDO je istraživačka i obrazovna organizacija, posvećena unapređenju istraživanja i inovacija, a ujedno je i odobreni VET centar (VET pružalac usluga). Aktivno ućestvuje u planiranju i sprovođenju nacionalnih i međunarodnih projekata s ciljem pružanja inovativnih rješenja koja olakšavaju razvoj pojedinaca i koheziju društava. Njegova snaga prvenstveno leži u visokokvalifikovanom timu i rasprostranjenoj mreži međunarodnih partnera. Za ovaj projekat, organizacija će uključiti kadar koji čine stručnjaci za diseminaciju podataka, osiguranje kvaliteta, podsticanje preduzetničkog duha i inovacije.

 

Partner: Srednja škola metalskih zanimanja

Zemlja: Bosna i Hercegovina

Kontact osoba: Elmedin Lukač

Email: direktor@jussmz.com.ba

Srednja škola metalskih zanimanja nudi trogodišnje stručno obrazovanje iz svih vrsta metaloprerađivačkih obrazovnih profila kao što su ,između ostalog, automehaničar, limar, zavarivač, instalater centralnog grijanje i plinskih instalacija, instalater vodovodnih i sanitarnih instalacija, operater na CNC mašinama, zlatar-draguljar. Takođe, obrazuje tehničare iz područja automobilizma, mehatronike i vazduhoplovstva (održavanje motora i letjelica). Bosanskohercegovački partner će za projektne aktivnosti odabrati kadrove koji su ne samo stručno i pedagoški kompetentni već i otvoreni, spremni na promjene i razmjenu iskustava s kolegama i drugim saradnicima.