Vet4WesternBalkans

Lajme

Mobility in Slovenia – second week (7. 3. until 13. 3. 2022)

In the second week of the exchange, work based learning for students began.Till the end of mobility students will be gaining...

Mobility in Slovenia – first week (28. 2. until 6. 3. 2022)

On Sunday, 27th February 2022, a group of 4 students and 2 teachers from the Srednja ...

Meeting in Sarajevo

The meeting of representatives from the School Centre Kranj, Secondary School of ...

Takimet në Kosovë

“Në pranverë të vitit 2022, katër mësimdhënës dhe...

Procesi i përzgjedhjes së nxënësve nga partneri i Malit të Zi

“Partneri malazez i VET4WB “Vaso Aligrudiq” është pikërisht tani në ...

Takimi me palët e interesuara

Në Podgoricë më 17 nëntor, partneri i VET4WB Vaso Aligrudiq" nga Mali i Zi ...

Takimi fillestar në Aarhhus, Danimarkë

“Takimi fillestar i projektit tonë “VET për Ballkanin Perëndimor” u zhvillua në Aarhus,

Takimi më 28 dhe 29 qershor 2021 në Tiranë, Shqipëri

Alternative Pro is a private VET school owned by Mr. Giancarlo Milanese and Ms. Lidiana Kockici...

Takimi më 24 dhe 25 qershor 2021 në shkollën Podgoricë, Mali i Zi

Secondary Vocational School of Electrical Engineering ‘’Vaso Aligrudic’’ is providing...

Takimi më 21 dhe 22 qershor 2021 në shkollën Sarajevë, Bosnje dhe Hercegovinë.

“Srednja škola metalskih zanimanja” is located in a big building in the center of...